Välkommen!

Höganäs Makerspace är i sin linda och har precis startat upp sin förening. Tanken är att vi skapar en verkstadsliknande plats som uppmuntrar till kreativ hjärngympa. Där du, tillsammans med andra, kan utveckla din idé eller bara enkelt skapa något just för skapandets skull. Där ska finnas tillgång till maskiner, verktyg och material för att kunna utöva just sitt eget intresse – allt från att sy och snickra till löda elektronik och programmera.

På Höganäs Makerspace kan du skapa själv och tillsammans med andra. Har man inte kunskaperna så ska man kunna gå på workshops för att utbilda sig. Vi lär av varandra!

I dagsläget så har vi bara en förening och letar efter en lokal att hålla till i. Utöver en lokal så behöver vi material och verktyg av alla dess slag. Man kan få lov att skänka eller låna ut saker som ändå bara tar plats i sitt egna hem.

Vill du vara med och kanske kan hjälpa till att förmedla något av det vi saknar i dagsläget? Kanske du representerar ett företag som vara med i vår uppstart och sponsra oss?

Då är ni varmt välkomna att höra av er till oss eller gå med i vår Facebook-grupp!

Cecilia Skoog
Ordförande
073-7636994
cecilia@hoganasmakerspace.se
Per Haglund
Vice ordförande
070-7777330
per@hoganasmakerspace.se

Kommande aktiviteter